Poskytovatel telekomunikačních služeb
Služby: +420 721 476 885, Obchod:+420 702 155 212

Koho se týká elektronická evidence tržeb

Koho se týká elektronická evidence tržeb

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází. V každé fázi se EET začne týkat jiného typu podnikání.

Podniky jsou do typů činnosti rozdělené podle kódů CZ-NACE. Tato klasifikace se používá v Evropské unii a od roku 2008 ji převzal i Český statistický úřad. V tabulce najdete kódy pro každý typ podnikání, kterého se EET týká.

Fáze EET datum zavedení skupiny CZ-NACE
1. fáze prosinec 2016 55, 56
2. fáze březen 2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
3. fáze březen 2018 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99.
4. fáze červen 2018 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

Níže jsme pro vás rozepsali fáze zavádění elektronické evidence tržeb a typy ekonomických činností.

První fáze – stravovací a ubytovací služby

Druhá fáze – velkoobchod a maloobchod

Třetí fáze – svobodná povolání, doprava, zemědělství a aj.

Čtvrtá fáze – vybraná řemesla a výroba

První fáze – stravovací a ubytovací služby

Kdy: od prosince 2016

Jako první přijdou na řadu hoteliéři a restauratéři. Pod tuto kategorii spadají všechny podniky z CZ-NACE skupin 55 a 56.

Ubytování:

Kódy CZ NACE 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

 • hotely,
 • motely, botely,
 • ostatní podobná ubytovací zařízení,
 • rekreační a ostatní krátkodobé ubytování,
 • kempy a tábořiště,
 • ubytování v zařízených pronájmech,
 • ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže.

Stravování:

Kódy CZ NACE 56.1, 56.2, 56. 3

 • restaurace,
 • stánky s občerstvením,
 • stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek),
 • cateringové služby,
 • ostatní stravovací služby,
 • závodní jídelny,
 • školní jídelny, menzy,
 • jiné stravovací služby,
 • pohostinství.

 

Druhá fáze – velkoobchod a maloobchod

Kdy: zřejmě od března 2017 (za 3 měsíce po první vlně)

Ve druhé fázi se začne elektronická evidence tržeb týkat všech malých i velkých obchodníků. Spadají do ní podniky z CZ-NACE skupin 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

Velkoobchod, maloobchod s motorovými vozidly:

Kódy CZ NACE 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40

 • obchod s auty a jinými lehkými motorovými vozidly,
 • obchod s ostatními motorovými vozidly,
 • obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla.

Zprostředkování velkoobchodu nebo velkoobchod v zastoupení v oborech:

Kódy CZ NACE 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19

 • základní zemědělské produkty, živá zvířata, textilní suroviny a polotovary,
 • paliva, ruda, kovy, průmyslové chemikálie,
 • dřevo a stavební materiály,
 • stroje, průmyslová zařízení, lodě, letadla,
 • nábytek, železářské zboží, potřeby převážně pro domácnost,
 • textil, kožešiny, obuv, kožené výrobky,
 • potraviny, nápoj, tabák, tabákové výrobky,
 • ostatní specializované výrobky,
 • papírenské výrobky.

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty:

Kódy CZ NACE 46.21, 46.22, 46.23, 46.24

 • obilí, surový tabák, osiva, krmiva,
 • květiny a jiné rostliny,
 • živá zvířata,
 • surové kůže, kožešiny, usně.

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky:

Kódy CZ NACE 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46. 35, 46. 36, 46. 37, 46.38, 46.39

 • ovoce a zelenina,
 • maso a masné výrobky,
 • mléčné výrobky, vejce, jedlé oleje a tuky,
 • nápoje,
 • tabákové výrobky,
 • cukr, čokoláda, cukrovinky,
 • káva, čaj, kakao, koření,
 • jiné potraviny (ryby, korýši, měkkýši atd.).

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost:

Kódy CZ NACE 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.47, 46.48, 46.49

 • textil,
 • oděvy, obuv,
 • elektronika a elektrospotřebiče,
 • porcelánové, keramické a skleněné výrobky,
 • čistící prostředky,
 • kosmetické výrobky,
 • farmaceutické výrobky,
 • nábytek, koberce, svítidla,
 • hodiny, hodinky, klenoty,
 • ostatní výrobky převážně pro domácnost.

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením:

Kódy CZ NACE 46.51, 46.52

 • počítače, počítačové periferní zařízení, software,
 • elektronická a komunikační zařízení a jeho díly.

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím:

Kód CZ NACE 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69

 • zemědělské stroje,
 • obráběcí stroje,
 • těžební a stavební stroje a zařízení,
 • stroje pro textilní průmysl,
 • kancelářský nábytek,
 • ostatní kancelářské stroje a zařízení,
 • ostatní stroje a zařízení.

Ostatní specializovaný velkoobchod:

Kódy CZ NACE 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77

 • pevná, kapalná, plynná paliva a příbuzné výrobky,
 • ruda, kovy a hutní výrobky,
 • dřevo, stavební materiály a sanitární vybavení,
 • železářské zboží, instalatérské a topenářské potřeby,
 • chemické výrobky,
 • ostatní meziprodukty,
 • papírenské meziprodukty,
 • odpad a šrot.

Nespecializovaný obchod

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.11, 47.19

 • s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,
 • ostatní maloobchod.

Maloobchod s potravinami, tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29

 • ovoce, zelenina,
 • maso, masné výrobky,
 • ryby, korýši, měkkýši,
 • chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky,
 • nápoje,
 • tabákové výrobky,
 • ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách.

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách:

Kód CZ NACE 47. 30

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.41, 47.42, 47.43

 • počítače, počítačová periferní zařízení, software,
 • telekomunikační zařízení,
 • audio a videozařízení.

Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59

 • textil,
 • železářské zboží, barvy, sklo, potřeby pro kutily,
 • koberce, podlahové krytiny, nástěnné obklady,
 • elektrospotřebiče a elektronika,
 • nábytek, svítidla a ostatní výrobky.

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65

 • knihy,
 • noviny, časopisy, papírnické zboží,
 • audio a videozáznamy,
 • sportovní vybavení,
 • hry a hračky.

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79

 • oděvy,
 • obuv a kožené výrobky,
 • farmaceutické přípravky,
 • zdravotnické a ortopedické výrobky,
 • kosmetické a toaletní výrobky,
 • květiny, rostliny, osiva, hnojiva,
 • zvířata pro zájmový chov a krmiva pro ně,
 • hodiny, hodinky, klenoty,
 • ostatní maloobchod s novým zbožím,
 • fotografické a optické vybavení,
 • pevná, kapalná a plynná paliva,
 • použité zboží.

Maloobchod ve stáncích a na trzích:

Kódy CZ NACE 47.81, 47.82, 47.89

 • potraviny, nápoje a tabákové výrobky,
 • textil, oděvy, obuv,
 • ostatní zboží.

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy:

Kódy CZ NACE 47.91, 47.99

 • prostřednictvím internetu,
 • prostřednictvím zásilkové služby.

 

 

Třetí fáze – svobodná povolání, doprava, zemědělství a aj.

Kdy: zřejmě od března 2018 (za 15 měsíců po první vlně)

Do třetí fáze spadají všechny ostatní podniky, které nejsou zařazené do 1., 2. ani 3. fáze. Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99. V této fázi začnou elektronicky evidovat například účetní, veterináři a právníci.

Ale kdyby například právní kancelář přijímala všechny platby od klientů pouze převodem z účtu na účet, elektronicky evidovat tržby nemusí. EET se totiž týká zejména plateb v hotovosti a kartou.

Ze třetí fáze jsou vyřazeny některé výrobní a řemeslnické obory, které spadají do poslední fáze.

Třetí fáze elektronické evidence tržeb se týká oborů:

 • zemědělství, lesnictví, rybářství,
 • těžba a dobývání,
 • zpracovatelský průmysl,
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
 • zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • autoservis,
 • doprava a skladování,
 • informační a komunikační činnosti,
 • peněžnictví a pojišťovnictví,
 • činnost v oblasti nemovitostí,
 • profesní, vědecké a technické činnosti,
 • administrativní a podpůrné činnosti,
 • veřejná správa a obrana,
 • vzdělávání,
 • zdravotní a sociální péče,
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
 • ostatní činnosti,
 • činnosti domácností,
 • činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

 

 

Čtvrtá fáze – vybraná řemesla a výroba

Kdy: zřejmě od června 2018 (za 18 měsíců po první vlně)

Do čtvrté fáze spadají vybraná řemesla a výroba z CZ-NACE skupin 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. Jsou to například některé typy firem, které nemají stálé provozovny.

Výroba textilií:

Kód CZ NACE 13

 • úprava a spřádání textilních vláken a příze,
 • tkaní textilií,
 • konečná úprava textilií,
 • výroba ostatních textilií.

Výroba oděvů:

Kód CZ NACE 14

 • výroba kožešinových výrobků,
 • výroba pletených a háčkovaných oděvů.

Výroba usní a souvisejících výrobků:

Kód CZ NACE 15

 • činění a úprava usní,
 • zpracování a barvení kožešin,
 • výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků,
 • výroba obuvi.

Zpracování dřeva (mimo nábytek):

Kód CZ NACE 16

 • výroba pilařská a impregnace dřeva,
 • výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.

Výroba papíru a výrobků z papíru:

Kód CZ NACE 17

 • výroba buničiny, papíru a lepenky,
 • výroba výrobků z papíru a lepenky.

Výroba mýdel a podobných výrobků:

Kód CZ NACE 20.4

 • výroba mýdla a detergentů,
 • výroba čisticích a lešticích prostředků,
 • výroba parfémů a toaletních přípravků.

Výroba pryžových a plastových výrobků

Kód CZ NACE 22

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků:

Kód CZ NACE 23

 • výroba skla a skleněných výrobků,
 • výroba žáruvzdorných výrobků,
 • výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů,
 • výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků,
 • výroba cementu, vápna a sádry,
 • výroba betonových, cementových a sádrových výrobků,
 • řezání, tvarování a konečná úprava kamenů,
 • výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků.

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení):

Kód CZ NACE 25

 • výroba konstrukčních kovových výrobků,
 • výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků,
 • výroba parních kotlů,
 • výroba zbraní a střeliva,
 • kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů,
 • prášková metalurgie,
 • povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění,
 • výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků,
 • výroba ostatních kovodělných výrobků.

Výroba nábytku:

Kód CZ NACE 31

 • výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů,
 • výroba kuchyňského nábytku,
 • výroba matrací,
 • výroba ostatního nábytku.

Ostatní zpracovatelský průmysl:

Kód CZ NACE 32

 • výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků,
 • výroba hudebních nástrojů,
 • výroba sportovních potřeb,
 • výroba her a hraček,
 • výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,
 • další výroba.

Opravy a instalace strojů a zařízení:

Kód CZ NACE 33

 • opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení,
 • instalace průmyslových strojů a zařízení.

Specializované stavební činnosti:

Kód CZ NACE 43

 • demolice a příprava staveniště,
 • elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce,
 • kompletační a dokončovací práce,
 • ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.)

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Kód CZ NACE 95

Poskytování ostatních osobních služeb:

Kód CZ NACE 96

 • praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,
 • pohřební a související činnosti,
 • činnosti pro osobní a fyzickou pohodu.